Mayank Anand

DAV,Pakhowal

Marks : 663

Arshneet Kaur Selhi

SHCS,Sarabha Nagar

Marks : 663

Raghav Garg

Punjab Convent School

Marks : 652

Mehar Kaur Bhatia

SHCS,Sarabha Nagar

Marks : 635

Anant Kaur Virk

SHCS,Sarabha Nagar

Marks : 622

Jasmeen Kaur Grewal

Dropper

Marks : 614

Anirudh Singla

Alpine School

Marks : 610

Result Categories

      –2019

      –2018

      –2017

      –2020

      –2019

      –2018

      –2017

      –2019

      –2018